Toetsing OPEN HOUSE

Evert Vrins Energieadvies heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van een internationaal duurzaamheidsinstrument, genaamd OPEN HOUSE. Het werd ontwikkeld onder leiding van het Frauenhofer Instituut te Freiburg. De toetsing gebeurde op verzoek van Architects’ Council Of Europe. Het instrument werd getoetst door invoering van een concreet project, het ENDIS kantoorgebouw.

Er werd beoordeeld of alle duurzaamheidsaspecten waren opgenomen en of het model werkbaar en gebruiksvriendelijk is. Tevens heeft Evert Vrins Energieadvies de eisen waaraan in Nederland moet worden voldaan doorgevoerd in het model.

Mede op basis van de door Evert Vrins Energieadvies gemaakte opmerkingen wordt het model nu verder aangevuld, verfijnd en afgerond.
In 2013 wordt OPEN HOUSE operationeel en is dan gratis te gebruiken.