Stadsbrede Energievisie Tilburg

Evert Vrins Energieadvies schreef in opdracht van de gemeente Tilburg een stadsbrede visie op verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Tilburg.
Tilburg heeft als doel om in 2045 een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad te zijn. Daarnaast wil de gemeente energielastenverlaging, comfortverhoging en een beter binnenklimaat voor burgers en bedrijven. Om een goed beeld te krijgen hoe deze doelstelling kan worden bereikt heeft Evert Vrins Energieadvies deze visie geschreven. Deze studie is uitgevoerd met financiële steun van RVO.nl en kwam tot stand met medewerking van de gemeente Tilburg, WonenBreburg en Essent ELES.

Energietransitie vraagt om een stedelijke strategie met afstemming van energiebesparing en toepassing van duurzame energie voor de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit. Tijdens de studie is gebruik gemaakt van het rekenmodel ARISTOS dat Evert Vrins Energieadvies ontwikkelde. Met dit model zijn scenario’s voor de energievoorziening door te rekenen waarbij energiebesparing, inzet van duurzame energie en transitie van de energievoorziening de knoppen zijn om aan te draaien.
Met ARISTOS is huidige energiegebruik voor de gebouwde omgeving, industrie en verkeer en vervoer Tilburg in beeld gebracht. Hetzelfde is gedaan voor het potentieel aan duurzame energie. Hierdoor wordt duidelijk welke transitiepaden gevolgd moeten worden om aan de doelstelling van de gemeente Tilburg te voldoen. In de visie zijn de conclusies vastgelegd. De gemeente Tilburg gebruikt deze visie als basis voor verdere beleidsontwikkeling en de studie naar verduurzaming van de huidige stadsverwarming.

Hebt u ook interesse in een stadsbrede energievisie voor uw gemeente? Evert Vrins Energieadvies helpt u dan graag!