Nieuwe generatie warmtelevering Forum Reeshof

Evert Vrins Energieadvies  is van mening dat verduurzaming van de warmtenetten met duurzame energie alleen mogelijk is bij lage temperatuurwarmtelevering. Het is tijd voor vernieuwing.
Evert Vrins Energieadvies heeft samen met Essent Local Energy Solutions onderzoek gedaan naar nieuwe methodes om duurzame warmte van lagere temperaturen in te kunnen passen in de warmtelevering.De huidige stadsverwarming in Nederland loopt tegen grenzen van rendabele exploitatie. Aansluiting van nieuwe energiezuinige woningen is steeds minder rendabel.
Evert Vrins Energieadvies ontwikkelde samen met Essent Local Energy Solutions  een nieuwe generatie stadsverwarming. Deze nieuwe generatie warmtelevering is gebaseerd op lage temperatuur warmtelevering met maximaal 45 C aanvoertemperatuur. In de woningen of complexen wordt tapwater apart opgewekt met zonnecollectoren. Voor de resterende warmte voor het tapwater wordt gebruik gemaakt van warmtepompen. Door het bufferen van warmte wordt de piek in de energiebehoefte van het hoofdnet verkleind. Daardoor worden leidingen dunner en met de grotere uitkoeling zijn de energieverliezen in de leidingen veel kleiner.
Dit project is uitgevoerd met een financiële bijdrage van RVO.nl en in samenwerking met WonenBreburg, Essent Local Energy Solutions en de gemeente Tilburg.