Gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties

Het Nationaal Expertisecentrum Warmtelevering (NEW), onderdeel van Agentschap NL ontwikkelt het “gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties”. Het model is bedoeld als hulpmiddel bij de keuze voor de energievoorziening op nieuwe en herstructureringslocaties. Het model structureert de discussie tussen gemeenten en projectontwikkelaars daarbij. Door Evert Vrins Energieadvies is in intensieve samenwerking met Agentschap NL de structuur en invulling van het “gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties” ontwikkeld. Daarna is op basis van de uitgewerkte structuur en bepalingsmethoden een werkend rekenmodel met handleiding ontwikkeld. Er zijn berekeningen over energiegebruik, CO2-reductie, investeringen en woonlasten uitgevoerd voor 38 concepten voor de energievoorziening. W/E adviseurs programmeerde de Uniforme Maatlat in het model. Die concepten worden op basis van antwoorden op diverse vragen gewogen ten opzichte van elkaar. Onmogelijke concepten worden gestreept. De overgebleven concepten worden gewogen naar geschiktheid voor de locatie. In 2012 is door Evert Vrins Energieadvies in samenwerking met Ecofys een update gemaakt van het afwegingskader.
Het afwegingskader wordt door Agentschap NL beschikbaar gesteld aan gemeenten bij locatieontwikkeling. In eerste instantie gebeurt dat onder begeleiding van een medewerker van Gebiedsgerichte Aanpak van Agentschap NL.