Energievisie Boswinkel Oost in Enschede

Woningcorporatie De Woonplaats werkt aan de herontwikkeling van de wijk Boswinkel Oost in Enschede. Ruim 300 woningen in die wijk worden gesloopt en vervangen door ongeveer 200 nieuwe woningen. De Woonplaats heeft de ambitie om die woningen zeer energiezuinig te bouwen en te voorzien van duurzame energieopwekking. Evert Vrins Energieadvies schreef een energievisie voor Boswinkel Oost in Enschede. Daarin zijn ook de mogelijkheden voor de financiering van dit project verder uitgewerkt. De studie is input voor De Woonplaats bij het vaststellen van de ambitie en het verder uitwerken daarvan. De Woonplaats overlegt op dit moment intern over de te bereiken doelstellingen.