Duurzaamheidseisen in gronduitgifte Green Park (Floriade) Venlo

GreenPark in Venlo maakt onderdeel uit van het in ontwikkeling zijnde gebied Greenport Venlo ten Noordwesten van Venlo. Het gebied is bedoeld voor ondernemers en onderzoekers in de agro- en foodsector. Een deel van de ontwikkeling is al gerealiseerd. GreenPark is het gebied dat is gereserveerd voor de Floriade 2012. Na de expositie wordt het gebied heringericht voor kantoorfuncties.

Venlo heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Ambitie voor het gebied is te bouwen volgens de duurzaamheidsprincipes van Cradle to Cradle. In deze studie is in samenwerking met W/Eadviseurs onderzocht welk niveau van duurzaamheid realistisch is voor GreenPark. Op basis daarvan zijn voorwaarden voor de gronduitgifte geformuleerd.

Het blijkt mogelijk om het Cradle to Cradle principe met de methode BREEAM-NL te vertalen naar eisen aan gebouwen en de omgeving daarvan voor de locatie GreenPark. Enkele aanvullende eisen zijn afzonderlijk gegeven. Dat zijn eisen met betrekking tot de aansluitingen op openbare infrastructuur en specifieke eisen te stellen aan materiaalgebruik.