Deelname Expertgroep duurzaam bouwen in China

In opdracht van Agentschap NL heeft de Chinese onderzoeksinstelling ERI een rapport geschreven over de situatie van duurzaam bouwen in China, en die vergeleken met de situatie in een aantal Europese landen waaronder Nederland. Dit rapport is op uitnodiging van Agentschap NL door een zestal Nederlandse experts op het gebied van duurzaam bouwen en energie beoordeeld. In een expertmeeting in Nederland is een advies uitgebracht aan de Chinese partners.
Na het uitbrengen van het advies is door de groep experts in 2008 een missie uitgevoerd naar China. Daar is overleg gevoerd over het discussiestuk met Chinese regeringsambtenaren en hoogleraren en zijn gezamenlijke beleidsaanbevelingen gedaan aan de Chinese en Nederlandse overheid. Ook zijn er thema’s aangeduid voor Chinees-Nederlandse samenwerking.
Evert Vrins maakte onderdeel uit van de vijfkoppige expertgroep. Het eerste deel van het project is uitgevoerd in samenwerking met W/E adviseurs.