Bidbook Duurzame EnergieCentrale Limburg

De provincie Limburg heeft met een concurrentiegerichte dialoog de aanbesteding van een “Duurzame energiecentrale Provincie Limburg” gestart. De DECL bestaat uit minimaal drie duurzame energietechnieken met een capaciteit van 20.000 woning equivalenten. Bij de keuze zijn zon, wind, biomassa en water erg belangrijk. Er zijn drie locaties voor deze centrale in de race, waaronder Belvédère in Maastricht. Maastricht wil in het kader van haar duurzaamheidsbeleid deze centrale binnen de gemeentegrenzen halen. Daarvoor heeft de gemeente Evert Vrins Energieadvies gevraagd hiervoor een Bidbook op te stellen.
Het Bidbook is opgesteld in samenwerking met de gemeente Maastricht en diverse andere stakeholders en de redacteur en vormgever. Het gezamenlijke resultaat wordt gecoördineerd door Evert Vrins Energieadvies. In het verlengde van dit project begeleidt Evert Vrins Energieadvies de gesprekken met de kandidaten voor de bouw van de Duurzame Energiecentrale Limburg.