Panoramabuurt Vlissingen aardgasvrij

In intensieve samenwerking met de gemeente Vlissingen en woningcorporatie l’escaut heeft Evert Vrins Energieadvies de aanvraag voor subsidie in het kader van het programma aardgasvrije wijken (PAW) van het ministerie van BZK begeleid. De aanvraag gaat over het aardgasvrij maken van 641 woningen in het Middengebied in Vlissingen. De aanvraag is ingediend op 28 oktober 2021 en tot onze vreugde ook gehonoreerd op 11 maart 2022!!

Op dit moment werkt Evert Vrins Energieadvies als kwartiermaker Warmte het collectieve warmtenet voor deze buurt verder uit.

Concepten energiezuinige tot energieneutrale kantoorrenovatie

Woningcorporatie Domijn is eigenaar van het voormalige Polaroidgebouw in Enschede. Dat gebouw werd gebruikt voor productiedoeleinden en kantoor. Domijn transformeert het gebouw voor gebruik als eigen kantoor met de ambitie de BREEAM – Excellent score. Evert Vrins Energieadvies ontwikkelde het concept voor energie en duurzaamheid voor deze transformatie.

Nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering

In opdracht van Platform31 is een studie uitgevoerd naar nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering. De conclusie is dat nul op de meter renovaties in warmtegebieden mogelijk zijn. De keuze die gemaakt wordt voor de wijze waarop de woning nul op de meter wordt gerenoveerd is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de medewerking van het warmtebedrijf. In de rapportage zijn de conclusies te lezen. De komende periode worden voor betrokken gemeenten en corporaties verdiepingsbijeenkomsten gehouden over dit onderwerp. Lees verder “Nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering”

Energievisie Boswinkel Oost in Enschede

Woningcorporatie De Woonplaats werkt aan de herontwikkeling van de wijk Boswinkel Oost in Enschede. Ruim 300 woningen in die wijk worden gesloopt en vervangen door ongeveer 200 nieuwe woningen. De Woonplaats heeft de ambitie om die woningen zeer energiezuinig te bouwen en te voorzien van duurzame energieopwekking. Evert Vrins Energieadvies schreef een energievisie voor Boswinkel Oost in Enschede. Lees verder “Energievisie Boswinkel Oost in Enschede”