Duurzaamheidseisen in gronduitgifte Green Park (Floriade) Venlo

GreenPark in Venlo maakt onderdeel uit van het in ontwikkeling zijnde gebied Greenport Venlo ten Noordwesten van Venlo. Het gebied is bedoeld voor ondernemers en onderzoekers in de agro- en foodsector. Een deel van de ontwikkeling is al gerealiseerd. GreenPark is het gebied dat is gereserveerd voor de Floriade 2012. Na de expositie wordt het gebied heringericht voor kantoorfuncties.

Venlo heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Ambitie voor het gebied is te bouwen volgens de duurzaamheidsprincipes van Cradle¬†to Cradle. In deze studie is in samenwerking met W/Eadviseurs onderzocht welk niveau van duurzaamheid realistisch is voor GreenPark. Lees verder “Duurzaamheidseisen in gronduitgifte Green Park (Floriade) Venlo”