Panoramabuurt Vlissingen aardgasvrij

In intensieve samenwerking met de gemeente Vlissingen en woningcorporatie l’escaut heeft Evert Vrins Energieadvies de aanvraag voor subsidie in het kader van het programma aardgasvrije wijken (PAW) van het ministerie van BZK begeleid. De aanvraag gaat over het aardgasvrij maken van 641 woningen in het Middengebied in Vlissingen. De aanvraag is ingediend op 28 oktober 2021 en tot onze vreugde ook gehonoreerd op 11 maart 2022!!

Op dit moment werkt Evert Vrins Energieadvies als kwartiermaker Warmte het collectieve warmtenet voor deze buurt verder uit.