Bidbook Duurzame EnergieCentrale Limburg

De provincie Limburg heeft met een concurrentiegerichte dialoog de aanbesteding van een “Duurzame energiecentrale Provincie Limburg” gestart. De DECL bestaat uit minimaal drie duurzame energietechnieken met een capaciteit van 20.000 woning equivalenten. Bij de keuze zijn zon, wind, biomassa en water erg belangrijk. Er zijn drie locaties voor deze centrale in de race, waaronder Belvédère in Maastricht. Maastricht wil in het kader van haar duurzaamheidsbeleid deze centrale binnen de gemeentegrenzen halen. Daarvoor heeft de gemeente Evert Vrins Energieadvies gevraagd hiervoor een Bidbook op te stellen. Lees verder “Bidbook Duurzame EnergieCentrale Limburg”