Diensten

Projectadvies

Voor projecten in woningbouw en utiliteitsbouw doen wij projectadvies op het gebied van bouwfysica en energie.

Wij werken vooral voor opdrachtgevers met ambitie. Vaak zijn dat woningcorporaties, gemeenten, CPO-groepen en aannemers. Samen met de opdrachtgever werken wij plannen uit voor energiezuinige, comfortabele en gezonde gebouwen.

Van energiezuinig tot nul-op-de-meter.

Evert Vrins Energieadvies voert ook onafhankelijk klachtenadvies uit in woningen en utiliteitsgebouwen. 

Procesadvies

Wij ondersteunen gemeenten bij visieontwikkeling bij gebiedsontwikkeling, transitievisie warmte en bij stedelijke plannen voor klimaatneutrale gemeente.

Vroeg in het planproces zijn er nog veel kansen voor energiezuinig of energieneutrale woonwijken. Wij adviseren gemeenten bij het maken van de afweging voor de keuze van maatregelen op gebouwniveau en in de infrastructuur.

Voor vijf steden maakte Evert Vrins Energieadvies een strategische visie op een energieneutrale of klimaatneutrale stad. Hoe ziet de energievoorziening er in 2030, 2045 of 2050 uit? En hoe ziet de roadmap om dat te bereiken er voor de komende jaren uit?

 Instrumentontwikkeling en onderzoek

Evert Vrins Energieadvies ontwikkelt instrumenten voor energiezuinig bouwen. Dat loopt van de ontwikkeling van de EPC methodiek in 1990 tot instrumenten om de afweging te maken voor het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen en de keuze van de infrastructuur voor buurten en wijken.

Voor de overheid wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van energie en bouwfysica. Dat zijn vaak demonstratieprojecten en studies naar energiezuinig bouwen in nationaal en Europees verband.