Verklaring milieuzorg

Werkzaamheden van Evert Vrins Energieadvies zijn gericht op het beperken van de milieubelasting bij de bouw van woningen en voorzieningen en bij de energievoorziening daarvan. Dat werk zelf vormt ook een belasting voor het milieu. Die milieubelasting beperken wij zo veel mogelijk. Het advies- en onderzoekswerk hebben de grootste impact op het milieu op de aspecten vervoer, energie en afval.

Evert Vrins Energieadvies werkt klimaatneutraal. Elektriciteit wordt op ons eigen dak opgewekt. Voor het vervoer van en naar klanten wordt daar waar redelijkerwijs mogelijk gebruik gemaakt van de fiets en het openbaar vervoer. De impact op het klimaat door vervoer en gebouwgebonden warmte wordt jaarlijks gecompenseerd. Wij beperken het gebruik van materialen, vooral papier, en kopen benodigde materialen duurzaam in. Het beperkte afval wordt gescheiden. Vermogen in de onderneming wordt duurzaam belegd. Jaarlijks wordt het milieubeleid geƫvalueerd en indien nodig bijgesteld.