CV

Naam: Ir. E.H.M. (Evert) Vrins
Geboren: 16 augustus 1957

Opleiding

1979 – 1986 TU/e, Bouwkunde, vakgroep Bouwfysica
1975 – 1979 HTS Tilburg, afdeling Bouwkunde

Werkgevers

1986 – 2008 W/E adviseurs
2008 tot heden Evert Vrins Energieadvies
2013 tot 2018 Bestuurder coöperatieve vereniging Energiefabriek013

Cursussen

1991 projectmatig werken
1998 coachingsvaardigheden

Werkervaring en positie bij Evert Vrins Energieadvies

Vanaf 1 oktober 2007 directeur bij Evert Vrins Energieadvies. Onderzoek en advies wordt uitgevoerd op het gebied van energie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Opdrachtgevers zijn de overheid (RVO, Platform31, provincies en gemeente), corporaties en projectontwikkelaars.

Werkervaring en positie bij W/E adviseurs

Bij W/E adviseurs van 1 april 1986 tot 31 december 2007 werkzaam als senior onderzoeker/adviseur op het gebied van bouwfysica en energie in de gebouwde omgeving en als directeur vanaf 2000. Werkzaamheden zijn gericht op projecten in bestaande en nieuwe woning-, utiliteitsbouw en bedrijventerreinen. Sterke focus op energievoorziening op locaties, waarbij het gehele traject van ambities t/m realisatie beheerst wordt. Werkzaamheden vinden plaats in project-teams voor en met een scala aan opdrachtgevers. Diverse projecten zijn in Europees verband uitgevoerd.

Bekijk de volledige CV

Projecten bij Evert Vrins Energieadvies (selectie)

 • Energieverkenning Kenniskwartier Tilburg (gemeente Tilburg 2022)
 • Kwartiermaker warmteproject Panoramabuurt Vlissingen (gemeente Vlissingen 2022)
 • Onderzoek governancestructuur warmtenet Fellenoord Eindhoven (gemeente Eindhoven 2022)
 • Gebiedsenergieplan Fellenoord Eindhoven (gemeente Eindhoven 2021)
 • Aanvraag aardgasvrije wijk Vlissingen (gemeente Vlissingen, 2021)
 • Energievisie Centrumgebied Eindhoven (gemeente Eindhoven, 2021)
 • Aanvraag subsidie aardgasvrije “Kruidenbuurt, Tilburg” (gemeente Tilburg 2020 – heden)
 • Dashboard energietransitie Breda in het kader van de Transitievisie Warmte (gemeente Breda, 2020 – 2021)
 • Beleidsregels WKO Amsterdam (gemeente Amsterdam, 2020 – 2021)
 • Update energievisie Tilburg (gemeente Tilburg 2020)
 • Klimaatbegroting gemeente Breda (gemeente Breda, 2021)
 • Subsidieaanvraag Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in bestaande wijk aansluitend op nieuwbouw (gemeente Vlissingen, 2020)
 • Aanbesteding aquathermie Havenkwartier Breda (gemeente Breda, 2019 – 2020)
 • Aanbesteding aquathermie Scheldewijk Vlissingen Vlissingen, (2019 – 2021)
 • Energieverkenning bedrijventerrein BIC Eindhoven (gemeente Eindhoven, 2020)
 • Energieverkenning Knoop XL Eindhoven (gemeente Eindhoven, 2019 – 2020)
 • Aanbesteding energievoorziening Eureka! Breda (Maas-Jacobs / NBU, 2020-2021)
 • Wijkenergieplan Linie Breda (gemeente Breda 2019)
 • Advies energietransitie zes complexen Alwel (woningcorporatie Alwel, 2018 – 2019)
 • Aanvraag subsidie aardgasvrije “Wijk van de toekomst, Ermelo” (gemeente Ermelo 2019)
 • Marktscan Energievoorziening Scheldekwartier Vlissingen (gemeente Vlissingen, 2019)
 • Energieverkenning Havenkwartier Breda (gemeente Breda, 2018)
 • Energieverkenning Gasthuisvelden Breda (gemeente Breda, 2018)
 • Visie zonnestroom Breda (gemeente Breda, 2018)
 • Energieverkenning Scheldekwartier Vlissingen (gemeente Vlissingen, 2018)
 • Aanvraag subsidie aardgasvrije wijken Hoge Vucht Breda (gemeente Breda, mei 2018)
 • Warmteplan Hoge Vucht Breda (gemeente Breda, mei 2018)
 • Energieadvies CPO Schaarsbergen (CPO schaarsbergen, 2018)
 • Energieadvies 600 woningen Langdonk, Roosendaal (Alwel, 2018)
 • Energieverkenning Havenkwartier Breda (gemeente Breda, 2017 plus vervolgwerk 2018)
 • Toekomstvaste gasvervanging met ZLTV net (Enexis, 2017)
 • Subsidieaanvraag LTV bij gasvervanging (Ennatuurlijk warmte, 2017)
 • Quick scan zonnestroom voor bedrijven (gemeente Breda, 2017)
 • Energieverkenning bedrijventerrein Wijkevoort Tilburg (gemeente Tilburg, 2017)
 • Innovatieve energetische renovatie Lidwina klooster Tilburg (PAN plus, 2017)
 • Onderzoek “nul-op-de-meter” woningen in gebieden met warmtelevering (Platform31, 2014)
 • Installatieadvies popcentrum MEZZ Breda (Van hoogmoed architecten, 2014)
 • Oprichting Energiefabriek013 (initiatiefgroep Energiefabriek013 Tilburg, 2013)
 • Opstellen Warmteplan gemeente Breda (gemeente Breda en DNV Kema, 2013 – 2014)
 • “Samen geeft Energie” voor de wijken Fatima, Zorgvlied, Armhoefse Akkers, Groenewoud, Berkel Enschot, Quirijnstok en De Reit in Tilburg (gemeente Tilburg, 2013)
 • Advies energie en installaties nieuwbouw paviljoen hockeyclub Were Di (Were Di Tilburg, 2014)
 • Energieneutrale renovatie kantoorgebouw Domijn, Enschede (Woningcorporatie Domijn, 2013 – 2014)
 • 35 energieneutrale woningen CPO Baarle Bouwt Collectief (Baarle Bouwt Collectief, 2014)
 • Docent Academie Strategisch Gebouwbeheer (ASG, 2013 – 2014)
 • Energieneutrale woning, Diessen (Bedaux – de Brouwer architecten, 2013)
 • AluEco, onderzoek naar milieueffect aluminium gevels (VMRG, 2013)
 • Beleidsevaluatie uitvoeringsprogramma energiebeleid gemeente Enschede 2008 – 2012 (gemeente Enschede 2013)
 • Businessplan AlleeWonen Energiebedrijf (AlleeWonen, 2013
 • Energieconsulent provincie Gelderland (Provincie Gelderland, 2006 – 2009)
 • Stadsbrede energievisie ’s-Hertogenbosch (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2008); Enschede
 • (gemeente Enschede, 2011), Breda (gemeente Breda, 2012), Tilburg (gemeente Tilburg, 2013)
 • Kennisloket (website) energiebesparing bestaande particuliere woningbouw (Provincie Noord Brabant en Avans Hogescholen 2010)
 • Gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties (AgentschapNL 2009 – 2010 + vervolg 2011 en 2012)
 • Businesscase Riothermie gemeente Arnhem, gemeente Arnhem, 2011 – 2012
 • Expert inbreng bij VROM/EZ missie advisering Chinese regering over energiebeleid gebouwde omgeving (Agentschap NL, 2008);
 • Duurzaamheid in gronduitgiftevoorwaarden voor de locaties GreenPark in Venlo (2009 floriadeterrein), Belvédère in Maastricht (2010), Randenbroek Amersfoort (2012);
 • Aanbesteding energievoorziening voor de locaties Noorderhaven Zuthpen, Beinum West Doesburg, Saksen Weimar Arnhem, Stadshagen II Zwolle, Molenbeek Nunspeet (2009, 2010), Spring Breda (2010), Dr. Struyckenplein Breda (2010); De Nieuwe Heikant Tilburg (2009); Tramsingel Breda (2010); De Contreie Oosterhout (2010); Dijkstraten Best (2010); Bloemschevaert Roosendaal (2012), Fluvium Rijnwijk Arnhem (2012)
 • Energiescans en –visies voor ca 150 locaties waaronder Loverbosch Asten (2008), Saksen Weimar Arnhem (2009), Bergerhof Renkum (2009), Willemspoort’s-Hertogenbosch (2009), Lichtenberg Varsseveld (2009), Claudius Prinsenlaan Breda (2009), Dr. Struykenplein Breda (2009), Tramsingel Breda (2010), Spring Breda (2010), Gemeentewerf Bergen op Zoom (2010), Dijkstraten Best (2011), De Contreie Oosterhout (2012; Fluvium Rijnwijk Arnhem (2012)
 • Vijfde generatie warmtelevering Forum Reeshof Tilburg (UKP project), WonenBreburg, gemeente Tilburg en Essent Local Energy Solutions (2010 – 2012)
 • ENDIS Energieneutraal en duurzaam in staal (kantoorgebouw 2011; portiekflatrenovatie 2012 (winnaar Prijsvraag De Voorsprong november 2012), vrijstaande IFD woning 2013)
 • Business case restwarmtelevering Maastricht (gemeente Maastricht, (2008); Business case Riothermie Rijnboog Arnhem (2012)
 • Business case AlleeWonen Energiebedrijf (2013)
 • Marktscan restwarmtelevering Maastricht Noordoost (gemeente Maastricht, 2009);
 • Beleidsadvies oprichting Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, 2008 – 2009);
 • Beleidsadvisering WonenBreburg en Expert inbreng Duurzaam Energie Exploitatiebedrijf (2008, 2010);
 • Plan van aanpak duurzame energievoorziening herstructurering bedrijventerrein De Mars, Zutphen (Programmabureau De Mars, 2008), Dr. Struyckenplein Breda (2009), Claudius Prinsenlaan Breda (2010)
 • Beleidsadvisering implementatie duurzame energietechnieken bij woningcorporatie (Bergopwaarts, 2008, De Kleine Meierij, 2009, Vivare 2010, Volkshuisvesting Arnhem 2011)
 • Begeleiding bewoners bij renovatie monumentaal complex Landlust in Amsterdam (Eigen Haard, 2008);
 • Energievisie Belvédère Maastricht (WOM Belvédère, 2008);
 • Voorzitten en presentatie werkbijeenkomst duurzaamheid zwembad De Geusselt, Maastricht (gemeente Maastricht, 2008);

Projecten bij W/E adviseurs (selectie)

Projectadvies

 • Adviseur energiebesparing en bouwfysica bij renovatie en nieuwbouw voor gemeenten, woningcorporaties e.a. (diverse opdrachtgevers, 1986 tot heden);
 • Haalbaarheidsstudie regeneratie bodembronnen (Novem en Oakwood, 2001);
 • Passief verwarmings- en ventilatieconcept kantoorgebouw (De Unie, 2002);
 • Amorf PV voorbeeldproject (Novem en TBV, 2002);
 • Haalbaarheidsstudie warmtelevering bij koudeproductie (Ski-Dome, 2003);
 • Evaluatie energieconcept kantoorgebouw (Hoogheemraadschap Leiden, 2003);
 • A comparison between large scale and distributed CHP in cities (IEA);
 • Ontwikkeling instrument eenmalig keuring cv installaties EPBD (2005, SenterNovem);

Procesadvies en beleidsadvisering

 • Adviseur energie en ruimtelijke ordening voor gemeentes, provincie, ontwikkelaars en energiedistributiebedrijven (diverse opdrachtgevers, 1989 – heden):
  • 80 nieuwbouw locaties waaronder Leidsche Rijn Utrecht, IJburg Amsterdam; 6 locaties Haaglanden
  • 20 herstructureringslocaties waaronder Parkstad Amsterdam, Noordwest Entree Maastricht;
  • 10 bedrijventerreinen waaronder Treurenburg Den Bosch, bedrijventerrein Heerlen – Aken).
 • Ondersteuning werkgroep, Min. EZ, VROM, SEP, VNG, EnergieNed, t.b.v. Energievoorziening voor de VINEX-locaties, Novem;
 • Adviseur Natuur en Milieubeleidsplan Maastricht (gemeente Maastricht, 1999);
 • Lage temperatuurverwarming, beleidsadvisering (Novem, 1998 – 2002);

Onderzoek

 • Kentallen toepassing WKK in woningbouw (Energiebedrijf Amsterdam, 1994);
 • Survey radonconcentraties in de utiliteitsbouw (ministerie VROM, 1994);
 • Energetische evaluatie van 8 projecten E’novatieprogramma (Novem, 1991 – 1994);
 • EG demonstratieprojecten:
  • Ecologische woningbouw in Goirle (Europese Commissie, 1986 – 1988);
  • Flatrenovatie en serre’s in Tilburg (Europese Commissie en SVW, 1986 – 1990);
  • PZE in Haarlemmermeer (gemeente Haarlemmermeer en EC, 1988 – 1991);
  • Ouderenwoningen Winterswijk (Woningbouwvereniging en EC, 1989 – 1995);
  • EC 2000 Belastingkantoor Enschede (RGD en EC, 1990 – 1995);
  • Zuilen, Utrecht (Mitros en EC, 1995 – 2004);
  • Renovatie kantoorgebouw Albatros (Marine, 1992 – heden).
 • EG kennisoverdrachtsprojecten
  • ENPIRE, enerige en ruimtelijke ordening (Europese Commissie en gemeente Breda, 2006 – 2009)
  • SuRE-Fit, Enerigeneutraal optoppen van flatgebouwen (Europese Commissie, 2005 – 2008)
 • Coördinator en uitvoerder van monitoringprojecten over lage temperatuurssystemen, warmtepompen, energienulwoningen, PZE en PV (Novem, 1995 – heden);
 • Literatuurstudie lagetemperatuurverwarming (Novem, 1998);
 • Voorbeeldenboek lagetemperatuurverwarming (Novem, 2000);
 • ISSO 56 Hydraulisch inregelen warm water verwarmingsinst. (Novem/ISSO, 2001); – Vereenvoudigde methode bepaling energiecertificaat volgens EPBD (2005).

Publicaties (selectie)

Onderzoeksrapporten en artikelen in (inter)nationale vakbladen, zoals:

 • Single sided ventilation through an open window by turbulent air flow; Air infiltration review, London, 1986;
 • Schaakwijk project in Utrecht, The Netherlands; Passive ventilation strategy using a sun room, AIVC Conferentie, Den Haag (UK), september 2000 ;
 • Energy-neutral houses in Havankpark, Leeuwarden; Eight energy-neutral houses with collective heating, Building Physics conference, Eindhoven, oktober 2001 ;
 • Solar renovation Brandaris, Building Physics conference, Eindhoven, oktober 2001 ;
 • The REVIVAL of the Albatros, PLEA conference, Eindhoven, september 2004 ;
 • Large scale pv-systems for urban regeneration in cities of Europe, Photovoltaic Solar Energy Conference (PVSEC), Parijs, 6-10 juni 2004;
 • Revival van gebouw de Albatros, TVVL magazine, april 2005,
 • EPBD = Okay, Stromen 2005
 • Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling GreenPark Venlo, BouwIQ 24, 15 december 2011 – Stadsbrede visie op duurzame energietranistie Tilburg, EnergieGids, november 2012
 • Nieuwe generatie warmtelevering Forum Reeshof in Tilburg, Warmtenetwerk Magazine december 2012