Concepten energiezuinige tot energieneutrale kantoorrenovatie

Woningcorporatie Domijn is eigenaar van het voormalige Polaroidgebouw in Enschede. Dat gebouw werd gebruikt voor productiedoeleinden en kantoor. Domijn transformeert het gebouw voor gebruik als eigen kantoor met de ambitie de BREEAM – Excellent score. Evert Vrins Energieadvies ontwikkelde het concept voor energie en duurzaamheid voor deze transformatie.

Energievisie Boswinkel Oost in Enschede

Woningcorporatie De Woonplaats werkt aan de herontwikkeling van de wijk Boswinkel Oost in Enschede. Ruim 300 woningen in die wijk worden gesloopt en vervangen door ongeveer 200 nieuwe woningen. De Woonplaats heeft de ambitie om die woningen zeer energiezuinig te bouwen en te voorzien van duurzame energieopwekking. Evert Vrins Energieadvies schreef een energievisie voor Boswinkel Oost in Enschede. Lees verder “Energievisie Boswinkel Oost in Enschede”

Clubgebouw Were Di Tilburg

Evert Vrins Energieadvies adviseerde omni sportvereniging Were Di Tilburg in de VO fase. Were Di Tilburg ontwikkelt een accomodatie met een nieuwe kantine, vergaderkamer en kleedkamers. Deze accomodatie wil Were Di Tilburg zo duurzaam mogelijk ontwikkelen met lage jaarlijkse energielasten. Evert Vrins Energieadvies adviseerde in de VO fase van de planontwikkeling op de aspecten duurzaamheid, energie en bouwfysica. Deze adviezen leiden tot een energiezuinig en duurzaam clubgebouw binnen de beperkte budgetten.

Duurzaamheidseisen in gronduitgifte Green Park (Floriade) Venlo

GreenPark in Venlo maakt onderdeel uit van het in ontwikkeling zijnde gebied Greenport Venlo ten Noordwesten van Venlo. Het gebied is bedoeld voor ondernemers en onderzoekers in de agro- en foodsector. Een deel van de ontwikkeling is al gerealiseerd. GreenPark is het gebied dat is gereserveerd voor de Floriade 2012. Na de expositie wordt het gebied heringericht voor kantoorfuncties.

Venlo heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Ambitie voor het gebied is te bouwen volgens de duurzaamheidsprincipes van Cradle to Cradle. In deze studie is in samenwerking met W/Eadviseurs onderzocht welk niveau van duurzaamheid realistisch is voor GreenPark. Lees verder “Duurzaamheidseisen in gronduitgifte Green Park (Floriade) Venlo”