Nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering

In opdracht van Platform31 is een studie uitgevoerd naar nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering. De conclusie is dat nul op de meter renovaties in warmtegebieden mogelijk zijn. De keuze die gemaakt wordt voor de wijze waarop de woning nul op de meter wordt gerenoveerd is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de medewerking van het warmtebedrijf. In de rapportage zijn de conclusies te lezen. De komende periode worden voor betrokken gemeenten en corporaties verdiepingsbijeenkomsten gehouden over dit onderwerp. Lees verder “Nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering”

Toetsing OPEN HOUSE

Evert Vrins Energieadvies heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van een internationaal duurzaamheidsinstrument, genaamd OPEN HOUSE. Het werd ontwikkeld onder leiding van het Frauenhofer Instituut te Freiburg. De toetsing gebeurde op verzoek van Architects’ Council Of Europe. Het instrument werd getoetst door invoering van een concreet project, het ENDIS kantoorgebouw. Lees verder “Toetsing OPEN HOUSE”

Gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties

Het Nationaal Expertisecentrum Warmtelevering (NEW), onderdeel van Agentschap NL ontwikkelt het “gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties”. Het model is bedoeld als hulpmiddel bij de keuze voor de energievoorziening op nieuwe en herstructureringslocaties. Het model structureert de discussie tussen gemeenten en projectontwikkelaars daarbij. Door Evert Vrins Energieadvies is in intensieve samenwerking met Agentschap NL de structuur en invulling van het “gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties” ontwikkeld. Lees verder “Gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties”

Deelname Expertgroep duurzaam bouwen in China

In opdracht van Agentschap NL heeft de Chinese onderzoeksinstelling ERI een rapport geschreven over de situatie van duurzaam bouwen in China, en die vergeleken met de situatie in een aantal Europese landen waaronder Nederland. Dit rapport is op uitnodiging van Agentschap NL door een zestal Nederlandse experts op het gebied van duurzaam bouwen en energie beoordeeld. In een expertmeeting in Nederland is een advies uitgebracht aan de Chinese partners. Lees verder “Deelname Expertgroep duurzaam bouwen in China”