Panoramabuurt Vlissingen aardgasvrij

In intensieve samenwerking met de gemeente Vlissingen en woningcorporatie l’escaut heeft Evert Vrins Energieadvies de aanvraag voor subsidie in het kader van het programma aardgasvrije wijken (PAW) van het ministerie van BZK begeleid. De aanvraag gaat over het aardgasvrij maken van 641 woningen in het Middengebied in Vlissingen. De aanvraag is ingediend op 28 oktober 2021 en tot onze vreugde ook gehonoreerd op 11 maart 2022!!

Op dit moment werkt Evert Vrins Energieadvies als kwartiermaker Warmte het collectieve warmtenet voor deze buurt verder uit.

Stadsbrede Energievisie Tilburg

Evert Vrins Energieadvies schreef in opdracht van de gemeente Tilburg een stadsbrede visie op verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Tilburg.
Tilburg heeft als doel om in 2045 een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad te zijn. Daarnaast wil de gemeente energielastenverlaging, comfortverhoging en een beter binnenklimaat voor burgers en bedrijven. Lees verder “Stadsbrede Energievisie Tilburg”

Bidbook Duurzame EnergieCentrale Limburg

De provincie Limburg heeft met een concurrentiegerichte dialoog de aanbesteding van een “Duurzame energiecentrale Provincie Limburg” gestart. De DECL bestaat uit minimaal drie duurzame energietechnieken met een capaciteit van 20.000 woning equivalenten. Bij de keuze zijn zon, wind, biomassa en water erg belangrijk. Er zijn drie locaties voor deze centrale in de race, waaronder Belvédère in Maastricht. Maastricht wil in het kader van haar duurzaamheidsbeleid deze centrale binnen de gemeentegrenzen halen. Daarvoor heeft de gemeente Evert Vrins Energieadvies gevraagd hiervoor een Bidbook op te stellen. Lees verder “Bidbook Duurzame EnergieCentrale Limburg”