Green Deal EPK pilotprojecten

Op 2 april wordt in het gebouw van Greenpeace in Amsterdam de Green Deal EPK projecten ondertekend. Evert Vrins Energieadvies en Jacobs Energieadvies werken in opdracht van Axalta coatings samen aan de pilot voor de autoschadeherstelsector. De EPK is een nieuw idee. Hierover is in het Energieakkoord voor duurzame groei afgesproken, dat het eerst als instrument in een pilot wordt getest. De Green Deal is ondertekend door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vertegenwoordigers van de 9 EPK pilotprojecten. De EPK is gekoppeld aan de certificering van Axalta voor autoschadeherstelbedrijven. Evert Vrins Energieadvies werkte in samenwerking met Jacobs Energie Advies het instrument uit en voerde een praktijktest uit bij 10 verschillende autoschadeherstelbedrijven.