Artikel Stadsbrede visie op energievoorziening Tilburg

Het artikel Stadsbrede visie op energievoorziening Tilburg is geplaatst in de EnergieGids van december 2012.

Evert Vrins Enerieadvies voerde de studie “Stadsbrede visie op de energievoorziening Tilburg” uit. Het artikel dat hierover geschreven is gaat in op de ontwikkeling van een stadsbrede visie op de transitie naar een duurzame energievoorziening voor Tilburg. Het instrument ARISTOS dat speciaal hiervoor is ontwikkeld wordt beschreven. In het artikel ook de belangrijke conclusies voor Tilburg om te voldoen aan de doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn.

Stadsbrede visie op energievoorziening Tilburg