Stadsbrede Energievisie Tilburg gereed

Evert Vrins Energieadvies schreef in opdracht van de gemeente Tilburg een stadsbrede visie op verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Tilburg.
Tilburg heeft het doel om in 2045 een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad te zijn. Uit de gedane studie blijkt dat Tilburg energieneutraal kan worden in 2045. Zonder grote aanpassingen aan energiebesparing en het vergroten van het potentieel aan duurzame energie wordt de doelstelling niet gehaald. Evert Vrins Energieadvies stelde deze visie op met conclusies en aanbevelingen voor verdere beleidsontwikkeling.

Lees meer