Duurzaamheid in herontwikkeling Randenbroek Amersfoort

Woningcorporatie De Alliantie werkt aan herstructurering van het gebied Weberstraat in de wijk Randenbroek te Amersfoort. Woningcorporatie De Alliantie gaf opdracht aan Evert Vrins Energieadvies om onderzoek te doen naar de mogelijkheden te bouwen volgens het Cradle to  Cradle principe.
Evert Vrins Energieadvies schreef samen met W/E adviseurs een studie met hierin handvatten om het begrip Cradle to Cradle voor De Alliantie te definiëren en te vertalen naar realistische kaders. Enerzijds wordt voor dit project het begrip Cradle to Cradle in de herstructurering uitgewerkt tot concrete ambities en concepten.  Voor de planontwikkelingen van de Weberstraat heeft Evert Vrins Energieadvies prestatiespecificaties opgesteld voor het PvE.
Anderzijds wordt het begrip Cradle to Cradle nader beschreven en wordt vastgesteld hoe De Alliantie de Cradle to Cradle strategie kan toepassen in de herstructurering en nieuwbouw.