Arnhem haalt energie uit het riool

Rijnboog in Arnhem wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Evert Vrins Energieadvies heeft op verzoek van de gemeente Arnhem de Energievisie Rijnboog geschreven. In deze visie adviseren wij de gemeente om gebruik te maken van riothermie. Hierdoor kan de nieuwbouw in Rijnboog verwarmd worden. Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben gekozen voor deze duurzame energievoorziening.

In de energievisie zijn verschillende energiesystemen met elkaar vergeleken op onder meer CO2-uitstoot, kosten en prestatie. Riothermie in combinatie met koude-/warmteopslag is de beste optie. Als uit onderzoek blijkt dat het energiesysteem economisch haalbaar is, volgt naar verwachting in de zomer van 2012 het definitieve besluit.