Gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties (EVL)

Het gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties (EVL) is gereed en uitgebracht door Agentschap NL. Het afwegingskader is een rekenmodel. Na input van gegevens over de locatie en van de energie ambities en randvoorwaarden van de participanten geeft het suggesties voor de relevante vormen van energievoorziening. Die selectie is dan de start voor een energievisie of haalbaarheidstudie om te komen tot definitieve besluitvorming.

Het afwegingskader is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Expertisecentrum Warmte van Agentschap NL door Evert Vrins Energieadvies in samenwerking met W/E adviseurs.

Klik hier voor meer informatie.