Wethouder Hazeu biedt Bidbook DECL aan

Door wethouder Wim Hazeu van Maastricht is het Bidbook voor de Duurzame Energiecentrale Limburg aan de Provincie Limburg aangeboden. Maastricht is daarmee in de race voor de duurzame energiecentrale die voor minmaal 20.000 huishoudens aan elektriciteit moet opwekken. Het Bidbook geeft de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie in de wijk Belvédère. Daarnaast is het aanbod van de stakeholders voor gezamenlijke realisatie daarvan beschreven. Er is rekening gehouden met de toepassing van waterkracht, biomassa, zonne-energie en windenergie. Evert Vrins Energieadvies schreef het Bidbook in samenwerking met de gemeente Maastricht, WOM Belvédère en andere stakeholders, tekstschrijster en vormgever.