Home

evert vrins

energie advies

Evert Vrins Energieadvies bestaat in 2022 15 jaar. Wij richten ons volledig op projecten op het gebied van energie- en klimaatbeleid. Ruim 37 jaar ervaring laten wij in innovatieve en complexe projecten tot zijn recht komen. Met Evert Vrins Energieadvies werken wij aan advies en onderzoek op het gebied van energie- (energiestudies, energietransitie, innovaties) en klimaatbeleid (mitigatie en adaptatie). Dat doen wij in de gebouwde omgeving voor woningbouw, utiliteitsbouw en gebiedsontwikkeling en herstructurering. Wij werken vooral voor overheden, waaronder gemeenten, provincies, rijksoverheid en de EU, en voor woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.