onze

projecten

Concepten energiezuinige tot energieneutrale kantoorrenovatie

Woningcorporatie Domijn is eigenaar van het voormalige Polaroidgebouw in Enschede. Dat gebouw werd gebruikt voor productiedoeleinden en kantoor. Domijn transformeert het gebouw voor gebruik als eigen kantoor met de ambitie de BREEAM – Excellent score. Evert Vrins Energieadvies ontwikkelde het concept voor energie en duurzaamheid voor deze transformatie.

Nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering

In opdracht van Platform31 is een studie uitgevoerd naar nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering. De conclusie is dat nul op de meter renovaties in warmtegebieden mogelijk zijn. De keuze die gemaakt wordt voor de wijze waarop de woning nul op de meter wordt gerenoveerd is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de medewerking van het warmtebedrijf. In de rapportage zijn de conclusies te lezen. De komende periode worden voor betrokken gemeenten en corporaties verdiepingsbijeenkomsten gehouden over dit onderwerp. Lees meer

Begeleiding oprichting Energiefabriek013

Op 25 april 2013 is de Energiefabriek013 opgericht. Energiefabriek013 is een locaal duurzaan energiebedrijf met als doel duurzame energie te produceren en te leveren en een bijdrage te leveren aan de energiebesparing bij woningen. De voorbereiding van de oprichting van de cooperatieve vereniging is begeleid door Evert Vrins Energieadvies. Lees meer

Energievisie Boswinkel Oost in Enschede

Woningcorporatie De Woonplaats werkt aan de herontwikkeling van de wijk Boswinkel Oost in Enschede. Ruim 300 woningen in die wijk worden gesloopt en vervangen door ongeveer 200 nieuwe woningen. De Woonplaats heeft de ambitie om die woningen zeer energiezuinig te bouwen en te voorzien van duurzame energieopwekking. Evert Vrins Energieadvies schreef een energievisie voor Boswinkel Oost in Enschede. Lees meer

Clubgebouw Were Di Tilburg

Evert Vrins Energieadvies adviseerde omni sportvereniging Were Di Tilburg in de VO fase. Were Di Tilburg ontwikkelt een accomodatie met een nieuwe kantine, vergaderkamer en kleedkamers. Deze accomodatie wil Were Di Tilburg zo duurzaam mogelijk ontwikkelen met lage jaarlijkse energielasten. Evert Vrins Energieadvies adviseerde in de VO fase van de planontwikkeling op de aspecten duurzaamheid, energie en bouwfysica. Deze adviezen leiden tot een energiezuinig en duurzaam clubgebouw binnen de beperkte budgetten.