Opdrachtgever:

RVO.nl

Nieuwe generatie warmtelevering Forum Reeshof

Evert Vrins Energieadvies  is van mening dat verduurzaming van de warmtenetten met duurzame energie alleen mogelijk is bij lage temperatuurwarmtelevering. Het is tijd voor vernieuwing.
Evert Vrins Energieadvies heeft samen met Essent Local Energy Solutions onderzoek gedaan naar nieuwe methodes om duurzame warmte van lagere temperaturen in te kunnen passen in de warmtelevering. Lees meer

Gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties

Het Nationaal Expertisecentrum Warmtelevering (NEW), onderdeel van Agentschap NL ontwikkelt het “gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties”. Het model is bedoeld als hulpmiddel bij de keuze voor de energievoorziening op nieuwe en herstructureringslocaties. Het model structureert de discussie tussen gemeenten en projectontwikkelaars daarbij. Door Evert Vrins Energieadvies is in intensieve samenwerking met Agentschap NL de structuur en invulling van het “gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties” ontwikkeld. Lees meer

Deelname Expertgroep duurzaam bouwen in China

In opdracht van Agentschap NL heeft de Chinese onderzoeksinstelling ERI een rapport geschreven over de situatie van duurzaam bouwen in China, en die vergeleken met de situatie in een aantal Europese landen waaronder Nederland. Dit rapport is op uitnodiging van Agentschap NL door een zestal Nederlandse experts op het gebied van duurzaam bouwen en energie beoordeeld. In een expertmeeting in Nederland is een advies uitgebracht aan de Chinese partners. Lees meer