Dienst:

Procesadvies

Wij ondersteunen gemeenten bij visieontwikkeling bij gebiedsontwikkeling en bij stedelijke plannen voor klimaatneutrale gemeente.
Vroeg in het planproces zijn er nog veel kansen voor energiezuinig of energieneutrale woonwijken. Wij adviseren gemeenten het maken van de afweging voor de keuze van maatregelen op gebouwniveau en in de infrastructuur.
Voor vijf steden maakte Evert Vrins Energieadvies een strategische visie op een energieneutrale of klimaatneutrale stad. Hoe ziet de energievoorziening er in 2030, 2045 of 2050 uit? En hoe ziet de roadmap om dat te bereiken er voor de komende jaren uit?

Begeleiding oprichting Energiefabriek013

Op 25 april 2013 is de Energiefabriek013 opgericht. Energiefabriek013 is een locaal duurzaan energiebedrijf met als doel duurzame energie te produceren en te leveren en een bijdrage te leveren aan de energiebesparing bij woningen. De voorbereiding van de oprichting van de cooperatieve vereniging is begeleid door Evert Vrins Energieadvies. Lees meer

Energievisie Boswinkel Oost in Enschede

Woningcorporatie De Woonplaats werkt aan de herontwikkeling van de wijk Boswinkel Oost in Enschede. Ruim 300 woningen in die wijk worden gesloopt en vervangen door ongeveer 200 nieuwe woningen. De Woonplaats heeft de ambitie om die woningen zeer energiezuinig te bouwen en te voorzien van duurzame energieopwekking. Evert Vrins Energieadvies schreef een energievisie voor Boswinkel Oost in Enschede. Lees meer

Stadsbrede Energievisie Tilburg

Evert Vrins Energieadvies schreef in opdracht van de gemeente Tilburg een stadsbrede visie op verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Tilburg.
Tilburg heeft als doel om in 2045 een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad te zijn. Daarnaast wil de gemeente energielastenverlaging, comfortverhoging en een beter binnenklimaat voor burgers en bedrijven. Lees meer

Deelname Expertgroep duurzaam bouwen in China

In opdracht van Agentschap NL heeft de Chinese onderzoeksinstelling ERI een rapport geschreven over de situatie van duurzaam bouwen in China, en die vergeleken met de situatie in een aantal Europese landen waaronder Nederland. Dit rapport is op uitnodiging van Agentschap NL door een zestal Nederlandse experts op het gebied van duurzaam bouwen en energie beoordeeld. In een expertmeeting in Nederland is een advies uitgebracht aan de Chinese partners. Lees meer