Dienst:

Instrumentontwikkeling en onderzoek

Evert Vrins Energieadvies ontwikkelt instrumenten voor energiezuinig bouwen. Dat loopt van de ontwikkeling van de EPC methodiek in 1990 tot instrumenten om de afweging te maken voor het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen en de keuze van de infrastructuur voor buurten en wijken.
Voor de overheid wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van energie en bouwfysica. Dat zijn demonstratieprojecten en studies naar energiezuinig bouwen in nationaal en Europees verband.

Nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering

In opdracht van Platform31 is een studie uitgevoerd naar nul op de meter renovaties in gebieden met warmtelevering. De conclusie is dat nul op de meter renovaties in warmtegebieden mogelijk zijn. De keuze die gemaakt wordt voor de wijze waarop de woning nul op de meter wordt gerenoveerd is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de medewerking van het warmtebedrijf. In de rapportage zijn de conclusies te lezen. De komende periode worden voor betrokken gemeenten en corporaties verdiepingsbijeenkomsten gehouden over dit onderwerp. Lees meer

Toetsing OPEN HOUSE

Evert Vrins Energieadvies heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van een internationaal duurzaamheidsinstrument, genaamd OPEN HOUSE. Het werd ontwikkeld onder leiding van het Frauenhofer Instituut te Freiburg. De toetsing gebeurde op verzoek van Architects’ Council Of Europe. Het instrument werd getoetst door invoering van een concreet project, het ENDIS kantoorgebouw. Lees meer

Nieuwe generatie warmtelevering Forum Reeshof

Evert Vrins Energieadvies  is van mening dat verduurzaming van de warmtenetten met duurzame energie alleen mogelijk is bij lage temperatuurwarmtelevering. Het is tijd voor vernieuwing.
Evert Vrins Energieadvies heeft samen met Essent Local Energy Solutions onderzoek gedaan naar nieuwe methodes om duurzame warmte van lagere temperaturen in te kunnen passen in de warmtelevering. Lees meer

Gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties

Het Nationaal Expertisecentrum Warmtelevering (NEW), onderdeel van Agentschap NL ontwikkelt het “gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties”. Het model is bedoeld als hulpmiddel bij de keuze voor de energievoorziening op nieuwe en herstructureringslocaties. Het model structureert de discussie tussen gemeenten en projectontwikkelaars daarbij. Door Evert Vrins Energieadvies is in intensieve samenwerking met Agentschap NL de structuur en invulling van het “gemeentelijk afwegingskader energievoorziening locaties” ontwikkeld. Lees meer