CV

Naam: Ir. E.H.M. (Evert) Vrins
Geboren: 16 augustus 1957

Opleiding

1979 – 1986 TU/e, Bouwkunde, vakgroep Bouwfysica
1975 – 1979 HTS Tilburg, afdeling Bouwkunde

Werkgevers

1986 – 2008 W/E adviseurs
2008 tot heden Evert Vrins Energieadvies
2013 tot heden Bestuurder coöperatieve vereniging Energiefabriek013 u.a.

Cursussen

1991 projectmatig werken
1998 coachingsvaardigheden

Werkervaring en positie bij Evert Vrins Energieadvies

Vanaf 1 oktober 2007 directeur bij Evert Vrins Energieadvies. Onderzoek en advies wordt uitgevoerd op het gebied van energie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Opdrachtgevers zijn de overheid (RVO, Platform31, provincies en gemeente), corporaties en projectontwikkelaars.

Werkervaring en positie bij W/E adviseurs

Bij W/E adviseurs van 1 april 1986 tot 31 december 2007 werkzaam als senior onderzoeker/adviseur op het gebied van bouwfysica en energie in de gebouwde omgeving en als directeur vanaf 2000. Werkzaamheden zijn gericht op projecten in bestaande en nieuwe woning-, utiliteitsbouw en bedrijventerreinen. Sterke focus op energievoorziening op locaties, waarbij het gehele traject van ambities t/m realisatie beheerst wordt. Werkzaamheden vinden plaats in project-teams voor en met een scala aan opdrachtgevers. Diverse projecten zijn in Europees verband uitgevoerd.

Bekijk de volledige CV