Branche:

Gemeenten en Provincies

Beleidsadvies duurzame energie, duurzaam energiebedrijf en adviezen voor locatie ontwikkeling (energiescan, energievisie, plan van aanpak, aanbesteding duurzame infrastructuur), subsidieaanvragen.

Stadsbrede Energievisie Tilburg

Evert Vrins Energieadvies schreef in opdracht van de gemeente Tilburg een stadsbrede visie op verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Tilburg.
Tilburg heeft als doel om in 2045 een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad te zijn. Daarnaast wil de gemeente energielastenverlaging, comfortverhoging en een beter binnenklimaat voor burgers en bedrijven. Lees meer

Bidbook Duurzame EnergieCentrale Limburg

De provincie Limburg heeft met een concurrentiegerichte dialoog de aanbesteding van een “Duurzame energiecentrale Provincie Limburg” gestart. De DECL bestaat uit minimaal drie duurzame energietechnieken met een capaciteit van 20.000 woning equivalenten. Bij de keuze zijn zon, wind, biomassa en water erg belangrijk. Er zijn drie locaties voor deze centrale in de race, waaronder Belvédère in Maastricht. Maastricht wil in het kader van haar duurzaamheidsbeleid deze centrale binnen de gemeentegrenzen halen. Daarvoor heeft de gemeente Evert Vrins Energieadvies gevraagd hiervoor een Bidbook op te stellen. Lees meer

overige

projecten

 1. Warmteplan Breda (DNV-KEMA, gemeente Breda, 2013 – 2014)
 2. Ondersteuning bij beleidsreview 2009-2012, gemeente Enschede
 3. Duurzaamheidsvisie bedrijventerrein Benelux Zuid, Oosterhout (gemeente Oosterhout, 2012)
 4. Duurzaamheid in aanbesteding Belvédère Maastricht (gemeente Maastricht, 2012)
 5. Duurzaamheidsvisie Westluidense Poort Tiel (gemeente Tiel 2012)
 6. Businesscase Riothermie Arnhem (gemeente Arnhem, 2012)
 7. Energiescan Nimmer Dor in Laag Soeren (gemeente Rheden, 2012)
 8. Energievisie Binnenhaven Enschede (gemeente Enschede 2012)
 9. Energieconcepten Bothoven Noord te Enschede (gemeente Enschede, Domijn, De Woonplaats, 2012)
 10. Energievisie “De Streek” Etten Leur (gemeente Etten-Leur, 2011)
 11. Stadsbrede visie op duurzame energievoorziening Enschede (gemeente Enschede, 2011)
 12. Energievisie Arnhem Fluvium Noord – Groot Rijnwijk (gemeente Arnhem, 2010)
 13. Aanbesteding energievoorziening “Dijkstraten” Best (W/E adviseurs en gemeente Best, 2010-2011)
 14. Aanbesteding energievoorziening “De Contreie” Oosterhout (W/E adviseurs en gemeente Oosterhout, 2010-2011)
 15. Website: “Eigenhuisenergiezuinig.nl” (Avans Hogeschool en Provincie Noord Brabant, 2010-2011)
 16. Duurzaamheid in gronduitgifte Greenpark Venlo (RO-groep, 2009-2010; i.s.m. W/E adviseurs)
 17. Begeleiding gemeente Maastricht onderhandelingen Duurzame EnergieCentrale Limburg (gemeente Maastricht, 2009-2010)
 18. Duurzaamheid in gronduitgifte Belvédère Maastricht (WOM Belvédère, 2009-2010; i.s.m. W/E adviseurs)
 19. Plan van Aanpak energievoorziening Claudius Prinsenlaan (gemeente Breda, 2009-2010)
 20. Bidbook Duurzame EnergieCentrale Limburg DECL (gemeente Maastricht, 2009)
 21. Begeleiding keuze energievoorziening Zwolle Stadshagen (gemeente Zwolle, 2009)
 22. Begeleiding kansenkaart WKO regio MRA en Masterplan centrum Arnhem (Milieu Regio Arnhem, 2009)
 23. Begeleiding haalbaarheidstudie WKO Willemspoort Den Bosch (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2009)
 24. Energievisie Claudius Prinsenlaan Breda (gemeente Breda, 2009)
 25. Aanbesteding energievoorziening Nunspeet Molenbeek (gemeente Nunspeet, 2009-2011)
 26. Energievoorziening Apeldoorn Noord (gemeente Apeldoorn, 2009)
 27. Marktscan restwarmtelevering Maastricht (gemeente Maastricht, 2009)
 28. Begeleiding contractering restwarmtelevering Belvédère Maastricht (WOM Belvédère, 2009)
 29. Aanbesteding energievoorziening Zutphen Noorderhaven (programmaburo De Mars Zutphen, 2009-2011)
 30. Begeleiding aanbesteding energievoorziening Zwolle Stadshagen (gemeente Zwolle, 2008)
 31. Aanvraag subsidie UKP Calandsingel Breda (gemeente Breda, 2008)
 32. Aanbesteding WKO Doesburg Beinum-West (gemeente Doesburg, 2008)
 33. Energieconsulent Woningen, utiliteit en bedrijventerreinen Provincie Gelderland 2008 – 2011 (W/E adviseurs en Provincie Gelderland, 2008)
 34. Voorbereiding aanbesteding energievoorziening Noorderhaven Zutphen (programmabureau De Mars Zutphen, 2008)
 35. Business case restwarmtelevering Maastricht (gemeente Maastricht, 2008)
 36. Voorstudie Locaal Duurzaam Energiebedrijf Apeldoorn (i.s.m. Builddesk, gemeente Apeldoorn, 2008)
 37. Begeleiding uitwerking energievisie Belvedere Maastricht (WOM Belvédère Maastricht, 2008)
 38. Plan van Aanpak energievoorziening Willemspoort (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2008)
 39. Werkbijeenkomst duurzaamheid De Geusselt Maastricht (gemeente Maastricht, 2008)
 40. Plan van Aanpak energievoorziening bedrijventerrein De Mars (Programmabureau De Mars Zutphen, 2008)
 41. Stadsbrede energievisie Den Bosch (i.o.v W/E adviseurs, gemeente ‘s-Hertogenbosch, 2008)
 42. Energieconcepten nieuwbouw “IJzeren Vrouw” (gemeente ‘s-Hertogenbosch, 2008)